Tabela wywozu odpadów,
Sektor 2 – Krzyki

MIEJSCE PODSTAWIENIA KONTENERA OSIEDLE DATA PODSTAWIENIA KONTENERA
ul. Cedrowa 15 (przy osłonie śmietnikowej) OSIEDLE BROCHÓW 03-10-2017, 05-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Chińska 2A (wnętrze podwórzowe, obok pojemników na odpady) OSIEDLE BROCHÓW 03-10-2017, 05-12-2017 Pokaż na mapie
pl. Mongolski OSIEDLE BROCHÓW 07-11-2017 Pokaż na mapie
ul. 3 Maja 4 B (wnętrze podwórzowe, obok pojemników na odpady) OSIEDLE BROCHÓW 07-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Biegła na parkingu (róg Warszawskiej) OSIEDLE BROCHÓW 07-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Centralna 28 (obok osłony śmietnikowej) OSIEDLE BROCHÓW 03-10-2017, 05-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Koreańska 1 (na placu) OSIEDLE BROCHÓW 07-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Krótka obok transformatora (pomiędzy Chińską a 3 Maja) OSIEDLE BROCHÓW 03-10-2017, 05-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Leonarda da Vinci 8 (przy kiosku spożywczym) OSIEDLE BROCHÓW 03-10-2017, 05-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Leonarda da Vinci 20 (przy pojemnikach, naprzeciw klatki nr 20) OSIEDLE BROCHÓW 07-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Mościckiego 17 (róg ul. Pionierów) OSIEDLE BROCHÓW 07-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Mościckiego 31-33 (plac parking) OSIEDLE BROCHÓW 03-10-2017, 05-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Semaforowa 5 (obok pojemników na odpady) OSIEDLE BROCHÓW 07-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Semaforowa 16 (obok pojemników na odpady) OSIEDLE BROCHÓW 03-10-2017, 05-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Semaforowa 31-93 (przy trafostacji) OSIEDLE BROCHÓW 24-10-2017, 19-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Syjamska 4 (parking) OSIEDLE BROCHÓW 07-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Tatarska 6 (w pobliżu osłony śmietnikowej) OSIEDLE BROCHÓW 17-10-2017, 12-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Wileńska 15 (parking) OSIEDLE BROCHÓW 03-10-2017, 05-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Cedrowa 12 (przy osłonie śmietnikowej na trawniku) OSIEDLE BROCHÓW 14-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Mościckiego / ul. Tybetańska OSIEDLE BROCHÓW 03-10-2017, 05-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Pionierów 9 (przy osłonie śmietnikowej) OSIEDLE BROCHÓW 10-10-2017, 08-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Wileńska 1 OSIEDLE BROCHÓW 06-10-2017, 05-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Pionierów 8 OSIEDLE BROCHÓW 03-10-2017, 05-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Semaforowa 19-29 OSIEDLE BROCHÓW 26-09-2017, 24-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Społeczna (przedłużenie ulicy - róg Alei Róż) OSIEDLE BROCHÓW 03-10-2017, 05-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Woskowa / róg ul. Bengalskiej OSIEDLE BROCHÓW 07-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Cedrowa (parking - wjazd między nr. 23 a 33) OSIEDLE BROCHÓW 07-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Semaforowa 28A-48A OSIEDLE BROCHÓW 22-09-2017, 28-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Leonarda da Vinci a4 (przy kubłach) OSIEDLE BROCHÓW 07-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Mościckiego 35 (przy palikach blokujących wjazd na nasyp) OSIEDLE BROCHÓW 07-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Pl. Mongolski 11 OSIEDLE BROCHÓW 03-10-2017, 05-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Wileńska 29 OSIEDLE BROCHÓW 14-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Cedrowa28 / ul. Topolowa 3 OSIEDLE BROCHÓW 10-10-2017, 08-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Klimasa 37f OSIEDLE BROCHÓW 14-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Klimasa 43 OSIEDLE BROCHÓW 14-11-2017 Pokaż na mapie
MIEJSCE PODSTAWIENIA KONTENERA OSIEDLE DATA PODSTAWIENIA KONTENERA