Tabela wywozu odpadów,
Sektor 2 – Krzyki

MIEJSCE PODSTAWIENIA KONTENERA OSIEDLE DATA PODSTAWIENIA KONTENERA
ul. Jabłeczna 14 (przy osłonie śmietnikowej) OSIEDLE GAJ 19-09-2017, 17-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Jabłeczna 15-21 (przy osłonie śmietnikowej) OSIEDLE GAJ 03-10-2017, 03-11-2017, 01-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Jabłeczna 22-36 (przy osłonie śmietnikowej) OSIEDLE GAJ 17-10-2017, 15-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Krynicka 37 (przy osłonie śmietnikowej) OSIEDLE GAJ 03-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Krynicka 70 (przy wejściu do bramy) OSIEDLE GAJ 29-09-2017, 28-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Krynicka 74 (przy budynku) OSIEDLE GAJ 10-10-2017, 01-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Krynicka 88 (od podwórka, z tyłu budynku ) OSIEDLE GAJ 13-10-2017, 15-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Krynicka 90 (przy budynku) OSIEDLE GAJ 19-09-2017, 21-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Orzechowa 53-59 (obok osłony śmietnikowej) OSIEDLE GAJ 10-10-2017, 24-11-2017, 19-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Orzechowa 108 (przy osłonie śmietnikowej) OSIEDLE GAJ 03-10-2017, 01-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Piławska 5, 5a (przy osłonie śmietnikowej) OSIEDLE GAJ 24-10-2017, 27-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Piławska 26 (przy osłonie śmietnikowej) OSIEDLE GAJ 03-10-2017, 03-11-2017, 01-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Radkowska 2-10 (przy osłonie śmietnikowej Radkowska 2 od strony parkingu) OSIEDLE GAJ 29-09-2017, 28-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Srebrnogórska 14 (na parkingu) OSIEDLE GAJ 27-10-2017, 19-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Strońska 2 (przy osłonie śmietnikowej) OSIEDLE GAJ 27-10-2017, 19-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Strońska 6-10 (wnętrze podwórzowe, przy osłonie śmietnikowej) OSIEDLE GAJ 01-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Strońska 12 - 20 (przy osłonie śmietnikowej) OSIEDLE GAJ 19-09-2017, 21-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Strońska 27-35 (przy osłonie śmietnikowej) OSIEDLE GAJ 01-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Strońska 37-45 (przy osłonie śmietnikowej) OSIEDLE GAJ 22-09-2017, 28-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Świeradowska 12 a (obok pojemników na odpady) OSIEDLE GAJ 17-10-2017, 12-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Uznańskiego 2 / ul. Kukuczki 26-28 (przy osłonie śmietnikowej) OSIEDLE GAJ 22-09-2017, 28-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Rutkiewicz 25-29 (przy osłonie śmietnikowej) OSIEDLE GAJ 24-10-2017, 27-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Zmorskiego 6 (przy osłonie śmietnikowej) OSIEDLE GAJ 19-09-2017, 17-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Orłowicza 12-14 (przy osłonie śmietnikowej) OSIEDLE GAJ 24-10-2017, 15-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Orzechowa 18-44 (przy osłonie smietnikowej) OSIEDLE GAJ 19-09-2017, 03-10-2017, 17-10-2017, 07-11-2017, 21-11-2017, 05-12-2017, 19-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Strońska 11-13a/ul. Czerniawska 6-8 (za bramą na parkingu) OSIEDLE GAJ 19-09-2017, 21-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Kukuczki 18 OSIEDLE GAJ 26-09-2017, 17-11-2017, 19-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Krynicka 58 OSIEDLE GAJ 27-10-2017, 27-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Świeradowska 49 (przy osłonie śmietnikowej) OSIEDLE GAJ 07-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Działkowa 26 OSIEDLE GAJ 03-10-2017, 03-11-2017, 01-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Strońska 15-25 / ul. Czerniawska 10-18 / ul. Długopolska 35-37 (przy osłonie śmietnikowej) OSIEDLE GAJ 27-10-2017, 27-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Kukuczki 9 OSIEDLE GAJ 06-10-2017 Pokaż na mapie
ul. Świeradowska 14a OSIEDLE GAJ 29-09-2017, 28-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Strońska 7-9a / ul. Czerniawska 4-4c OSIEDLE GAJ 26-09-2017, 28-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Radkowska 16 OSIEDLE GAJ 19-09-2017 Pokaż na mapie
ul. Krynicka 10 OSIEDLE GAJ 19-09-2017 Pokaż na mapie
ul. Krynicka 78 OSIEDLE GAJ 19-09-2017 Pokaż na mapie
ul. Orzechowa 31 OSIEDLE GAJ 22-09-2017 Pokaż na mapie
ul. Krynicka 36 OSIEDLE GAJ 22-09-2017 Pokaż na mapie
MIEJSCE PODSTAWIENIA KONTENERA OSIEDLE DATA PODSTAWIENIA KONTENERA