Tabela wywozu odpadów,
Sektor 4 – Psie Pole

MIEJSCE PODSTAWIENIA KONTENERA OSIEDLE DATA PODSTAWIENIA KONTENERA
ul. Kleczkowska 5 OSIEDLE KLECZKÓW 12-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Kleczkowska 8 (przy osłonie śmietnikowej) OSIEDLE KLECZKÓW 12-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Kleczkowska 39 (przy osłonie śmietnikowej) OSIEDLE KLECZKÓW 12-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Kleczkowska 52 B (w miejscu gromadzenia odpadów) OSIEDLE KLECZKÓW 08-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Korzeniowskiego 7 (od strony podwórza) OSIEDLE KLECZKÓW 15-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Kraszewskiego 13 (przy osłonie śmietnikowej) OSIEDLE KLECZKÓW 15-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Kraszewskiego 26 (przy osłonie śmietnikowej) OSIEDLE KLECZKÓW 12-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Siemieńskiego 10-16 (wnętrze podwórzowe) OSIEDLE KLECZKÓW 28-11-2017, 27-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Zakładowa 5 OSIEDLE KLECZKÓW 27-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Kleczkowska 28-34 OSIEDLE KLECZKÓW 28-11-2017, 27-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Trzebnicka 76 bc OSIEDLE KLECZKÓW 12-12-2017 Pokaż na mapie
MIEJSCE PODSTAWIENIA KONTENERA OSIEDLE DATA PODSTAWIENIA KONTENERA