Tabela wywozu odpadów,
Sektor 4 – Psie Pole

MIEJSCE PODSTAWIENIA KONTENERA OSIEDLE DATA PODSTAWIENIA KONTENERA
ul. Mikory 7 (na skrzyżowaniu z ul. Dalimira, naprzeciw domu ul. Mikory 2) OSIEDLE ŚWINIARY 05-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Mikory 17 OSIEDLE ŚWINIARY 05-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Pęgowska (naprzeciw budynku nr 6, po przeciwnej stronie ulicy) OSIEDLE ŚWINIARY 05-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Pęgowska 1 (skrzyżowanie z ul. Zalipie po prawej stronie ulicy) OSIEDLE ŚWINIARY 05-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Pęgowska 14 (za pojemnikami na odpady segregowane) OSIEDLE ŚWINIARY 05-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Zagaje (naprzeciw posesji nr 8 ) OSIEDLE ŚWINIARY 05-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Zajączkowska 16 (po przeciwnej stronie posesji przy ruinie budynku) OSIEDLE ŚWINIARY 05-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Zajączkowska 29 (przy wlocie w ul. Załęże) OSIEDLE ŚWINIARY 05-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Zajączkowska 47 (przed budynkiem) OSIEDLE ŚWINIARY 15-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Zaziębie 7 (przy transformatorze i placu rekreacyjnym) OSIEDLE ŚWINIARY 05-12-2017 Pokaż na mapie
MIEJSCE PODSTAWIENIA KONTENERA OSIEDLE DATA PODSTAWIENIA KONTENERA