Osiedla: Ołbin, Plac Grunwaldzki i Nadodrze

Rozszerzony objazdowy odbiór odpadów wielkogabarytowych dla osiedli:
Ołbin, Plac Grunwaldzki i Nadodrze (tydzień 1 i 3)

Harmonogram-gabaryty-objazd_Sektor-1 - a

Rozszerzony objazdowy odbiór odpadów wielkogabarytowych dla osiedli:
Ołbin, Plac Grunwaldzki i Nadodrze (tydzień 2 i 4)

Harmonogram-gabaryty-objazd_Sektor-1 - 3 i 4 tydz