Tabela wywozu odpadów,
Sektor 2 – Krzyki

MIEJSCE PODSTAWIENIA KONTENERA OSIEDLE DATA PODSTAWIENIA KONTENERA
ul. Brylantowa (przy skrzyżowaniu z ul. Kurpiów) OSIEDLE OŁTASZYN 24-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Gałczyńskiego przy ul. Grota Roweckiego (po stronie południowo-wschodniej) OSIEDLE OŁTASZYN 15-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Łubinowa 24 (obok osłony śmietnikowej) OSIEDLE OŁTASZYN 12-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Nenckiego przy skrzyżowaniu z ul. Traktorową (na placyku) OSIEDLE OŁTASZYN 15-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Nefrytowa (przy skrzyżowaniu z ul. Bursztynową) OSIEDLE OŁTASZYN 24-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 72-88 (obok osłony śmietnikowej) OSIEDLE OŁTASZYN 28-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Parafialna (przy skrzyżowaniu z ul. Uczniowską, od strony południowo-zachodniej) OSIEDLE OŁTASZYN 15-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Strączkowa (na placyku) OSIEDLE OŁTASZYN 15-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Ułańska 48 (przy pojemnikach do segregacji) OSIEDLE OŁTASZYN 27-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Motylkowa 2-2b/ ul. Łubinowa 1-1c (przy osłonie smietnikowej) OSIEDLE OŁTASZYN 08-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Masztalerza (przy skrzyżowaniu z ul. Obrońców Poczty Gdyńskiej) OSIEDLE OŁTASZYN 24-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Pszczelarska 15a (przy trafostacji) OSIEDLE OŁTASZYN 24-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5-9 b (przy osłonie śmietnikowej) OSIEDLE OŁTASZYN 05-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Parafialna 63-65 OSIEDLE OŁTASZYN 05-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Nenckiego 15-29 OSIEDLE OŁTASZYN 28-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Kutrzeby 64 OSIEDLE OŁTASZYN 12-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Opalowa 18 OSIEDLE OŁTASZYN 05-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Orawska naprzeciw nr 6 OSIEDLE OŁTASZYN 24-11-2017 Pokaż na mapie
ul. Kutrzeby (przy trafostacji) OSIEDLE OŁTASZYN 15-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Kutrzeby po stronie wschodniej przy ogrodach działkowych OSIEDLE OŁTASZYN 15-12-2017 Pokaż na mapie
ul. Ułańska 32a - 38 OSIEDLE OŁTASZYN 05-12-2017 Pokaż na mapie
MIEJSCE PODSTAWIENIA KONTENERA OSIEDLE DATA PODSTAWIENIA KONTENERA