Tabela wywozu odpadów,
Sektor 2 – Krzyki

MIEJSCE PODSTAWIENIA KONTENERA OSIEDLE DATA PODSTAWIENIA KONTENERA
al. Armii Krajowej 54 Tarnogaj 28-10-2019 Pokaż na mapie
Gazowa 22 Tarnogaj 06-12-2019 Pokaż na mapie
Henrykowska 2 Tarnogaj 29-11-2019 Pokaż na mapie
Jesionowa 25 Tarnogaj 05-11-2019, 03-12-2019 Pokaż na mapie
Jesionowa 26 Tarnogaj 06-12-2019 Pokaż na mapie
ks. Klimasa 19 Tarnogaj 19-11-2019, 17-12-2019 Pokaż na mapie
ks. Klimasa 35 Tarnogaj 12-11-2019 Pokaż na mapie
ks. Klimasa 37 Tarnogaj 17-12-2019 Pokaż na mapie
Nyska 21 Tarnogaj 12-11-2019 Pokaż na mapie
Nyska 36 Tarnogaj 03-12-2019 Pokaż na mapie
Nyska 38 Tarnogaj 15-11-2019 Pokaż na mapie
Nyska 52a Tarnogaj 04-11-2019 Pokaż na mapie
Nyska 68 Tarnogaj 18-10-2019, 20-12-2019 Pokaż na mapie
Nyska 70 Tarnogaj 03-12-2019 Pokaż na mapie
Piękna 44 Tarnogaj 19-11-2019 Pokaż na mapie
Piękna 64e Tarnogaj 10-12-2019 Pokaż na mapie
Sernicka 16 Tarnogaj 22-11-2019, 17-12-2019 Pokaż na mapie
Sernicka 19 Tarnogaj 20-12-2019 Pokaż na mapie
Sernicka 38 Tarnogaj 22-11-2019 Pokaż na mapie
Tarnogajska 45 Tarnogaj 29-11-2019 Pokaż na mapie
Tarnogajska 57 Tarnogaj 12-11-2019 Pokaż na mapie
Złotostocka 20 Tarnogaj 28-10-2019 Pokaż na mapie
Złotostocka 23 Tarnogaj 15-11-2019 Pokaż na mapie
Złotostocka 24 Tarnogaj 29-10-2019 Pokaż na mapie
Złotostocka 35 Tarnogaj 13-12-2019 Pokaż na mapie
MIEJSCE PODSTAWIENIA KONTENERA OSIEDLE DATA PODSTAWIENIA KONTENERA