Tabela wywozu odpadów,
Sektor 3 – Fabryczna

MIEJSCE PODSTAWIENIA KONTENERA OSIEDLE DATA PODSTAWIENIA KONTENERA
Bednarska 13 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 12-11-2019 Pokaż na mapie
Białowieska 30 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 22-11-2019 Pokaż na mapie
Białowieska 44 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 25-10-2019, 20-12-2019 Pokaż na mapie
Białowieska 5 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 21-10-2019, 15-11-2019 Pokaż na mapie
Bobrza 26 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 18-10-2019 Pokaż na mapie
Bobrza 44 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 21-10-2019 Pokaż na mapie
Dokerska 11 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 26-11-2019 Pokaż na mapie
Dokerska 27 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 13-12-2019 Pokaż na mapie
Dokerska 3 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 10-12-2019 Pokaż na mapie
Dokerska 30 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 15-11-2019, 10-12-2019 Pokaż na mapie
Dziadoszańska 46 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 25-10-2019, 10-12-2019 Pokaż na mapie
Górnicza 11 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 25-10-2019, 20-12-2019 Pokaż na mapie
Górnicza 24 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 22-11-2019 Pokaż na mapie
Górnicza 50 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 22-10-2019, 20-12-2019 Pokaż na mapie
Górnicza 52 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 29-10-2019, 27-12-2019 Pokaż na mapie
Górnicza 65 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 22-11-2019 Pokaż na mapie
Gołężycka 18 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 03-12-2019 Pokaż na mapie
Gwarecka 1 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 19-11-2019 Pokaż na mapie
Gwarecka 11 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 25-10-2019, 20-12-2019 Pokaż na mapie
Gwarecka 29 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 21-10-2019 Pokaż na mapie
Ignuta 109 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 28-10-2019 Pokaż na mapie
Ignuta 137 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 06-12-2019 Pokaż na mapie
Jelenia 44 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 04-11-2019, 06-12-2019 Pokaż na mapie
Kolista 12 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 13-12-2019 Pokaż na mapie
Kolista 2 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 26-11-2019 Pokaż na mapie
Koszykarska 8a Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 29-11-2019 Pokaż na mapie
Kozanowska 107 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 25-10-2019, 26-11-2019, 20-12-2019 Pokaż na mapie
Kozanowska 28 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 22-11-2019 Pokaż na mapie
Lotnicza 139 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 06-12-2019 Pokaż na mapie
Lotnicza 145 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 19-11-2019 Pokaż na mapie
Lotnicza 147 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 18-10-2019, 10-12-2019 Pokaż na mapie
Metalowców 29a Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 25-10-2019, 29-11-2019, 20-12-2019 Pokaż na mapie
Modra 12 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 29-11-2019 Pokaż na mapie
Niedźwiedzia 14 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 28-10-2019 Pokaż na mapie
Niedźwiedzia 30 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 12-11-2019 Pokaż na mapie
Niedźwiedzia 45 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 06-12-2019 Pokaż na mapie
Papiernicza 2 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 12-11-2019 Pokaż na mapie
Pilczycka 100a1 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 10-12-2019 Pokaż na mapie
Pilczycka 118a Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 25-10-2019 Pokaż na mapie
Pilczycka 140c Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 27-12-2019 Pokaż na mapie
Pilczycka 95 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 06-12-2019 Pokaż na mapie
Popowicka 10 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 22-11-2019, 10-12-2019 Pokaż na mapie
Popowicka 104 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 04-11-2019, 22-11-2019, 06-12-2019 Pokaż na mapie
Popowicka 150 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 25-10-2019, 22-11-2019, 20-12-2019 Pokaż na mapie
Popowicka 44 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 21-10-2019 Pokaż na mapie
Popowicka 49 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 21-10-2019, 26-11-2019 Pokaż na mapie
Popowicka 70 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 25-10-2019, 20-12-2019 Pokaż na mapie
Popowicka 84 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 29-10-2019, 27-12-2019 Pokaż na mapie
Rysia 1 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 25-10-2019 Pokaż na mapie
Wejherowska 17 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 22-10-2019, 29-11-2019, 20-12-2019 Pokaż na mapie
Wejherowska 43 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 12-11-2019 Pokaż na mapie
Wejherowska 47 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 03-12-2019 Pokaż na mapie
Wejherowska 55 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 25-10-2019, 20-12-2019 Pokaż na mapie
Wejherowska 67 Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 29-11-2019 Pokaż na mapie
MIEJSCE PODSTAWIENIA KONTENERA OSIEDLE DATA PODSTAWIENIA KONTENERA